DevOps/Automation Engineer

Utvecklarbolaget Backend

Sthlm/Distans

Uppdragsbeskrivning:

Arbetsuppgifter 

 • Utveckla och anpassa scriptade Jenkins jobb.
 • Utveckla och anpassa automatiserade tester i Ruby.
 • Utveckla dashboards för testdata i Node.js.
 • Integrera testautomatiseringsverktyg med deployment- och utvecklingsprocessen.
 • Utveckla arkitektur/ramverk och tjänster för microservices. 

Skall-krav

Automation/DevOps skall ha följande utbildning, kunskaper och erfarenheter: 

 • Minst två (2) års sammanlagd erfarenhet av utveckling i node.js 
 • Erfarenhet av att utveckla i node.js från minst ett (1) projekt/uppdrag under de senaste fem (5) åren. 
 • Erfarenhet av utveckling i Ruby eller liknande utvecklingsspråk från minst ett (1) uppdrag under de senaste fem (5) åren.
 • Erfarenhet av utveckling av REST-API-er från minst ett projekt/uppdrag.
 • Erfarenhet av testautomatiseringsramverk

Bör-krav:

Utöver ovanstående bör Automation/Devops för detta uppdrag även uppfylla nedanstående mervärdeskrav. De första två mervärdeskraven är de viktigaste för Svenska Spel och övriga anges utan inbördes prioritetsordning.

 1. Mer än ett (2) års sammanlagd erfarenhet av utveckling i node.js 
 2. Erfarenhet av utveckling i react under de senaste två (2) åren.
 • Erfarenhet av att utveckla i node.js från mer än ett (1) projekt/uppdrag under de senaste fem (5) åren.
 • Erfarenhet av att bidra till arkitektur/ramverk från mer ett (1) projekt/uppdrag.
 • Mer än ett (1) års sammanlagd erfarenhet av att använda testautomatiseringsramverk.
 • Erfarenhet av att vidareutveckla testautomatiseringsramverk från mer än ett (1) projekt/uppdrag.
 • Erfarenhet av att utveckla ramverk och tjänster för microservices från mer än ett (1) projekt/uppdrag.
 • Erfarenhet av att utveckla/anpassa byggflöden i Jenkins från mer än ett (1) projekt/uppdrag.
 • Erfarenhet av continuous integration och continuous deployment från mer än ett (1) projekt/uppdrag. 
 • Erfarenhet av att arbeta i en stor utvecklingsorganisation (som innebär bland annat flera olika utvecklingsteam) från mer än ett (1) projekt/uppdrag.

   

  For more info contact:

  Melanie Temml

  TopSkills Agent
  melanie@topskills.com

  Duration12 months
  Commitment100%
  BudgetTBA
  Desired StartJanuary 1st 2021

  Apply now with your LinkedIn profile