Många har en bild av hur en arbetsintervju går till redan i förväg, men alla intervjuer är individuella. Melanie är TopSkillsagent och rekryteringsexpert och har varit med under många intervjuer. Nu delar hon med sig av andra synvinklar av en arbetsintervju. 

Kan du beskriva en bra rekryterare?

En duktig rekryterare/konsultförmedlare skulle jag säga är en kombination av en bra människokännare, en duktig säljare, någon som har svart bälte i långsiktigt relationsbyggande och en krigare som aldrig ger upp. 

Hur fungerar det att vara rekryteringsexpert på TopSkills?

På TopSkills intervjuar vi alla som registrerar sig för att ge ett personligt bemötande och börja bygga på en långsiktig relation, vilket enligt mig är omöjligt utan att träffas, och A och O i rekrytering och konsultförmedling.

  Hur förbereder du dig som intervjuare inför en arbetsintervju?

  Jag tittar alltid tillbaka till anteckningarna från samtalen, jag är lite “old school” och föredrar anteckningsblock framför att dra upp en dator på mötet, jag tycker det känns trevligare. Jag har också lättare att minnas saker jag skrivit för hand än på datorn.

  Jag antecknar några av de viktigaste punkterna från samtalet, kollar in personens Linkedin-profil och CV och funderar ut vilka specifika frågor jag har till just denna person som inte ingår i mina vanliga frågor.

  Förutom det praktiska går jag in med ett öppet sinne och ser till att ha en trevlig stund. Jag är genuint nyfiken på människor och brukar oftast hitta något gemensamt med personen att prata om förutom jobb.

  Vad är det mest extrema du varit med om på en jobbintervju?

  Det var när en kandidat fick ett erbjudande direkt på plats under första intervjun, efter bara en timme. Kandidaten accepterade och signerade ett anställningsavtal på plats.

  5 saker att tänka på när du arbetar med en konsult

  1. Onboarding
  En genomtänkt onboarding är A och O för leveransen, konsultens trivsel och första intryck av bolaget. Av erfarenhet vet vi att en lyckad onboarding leder till att konsulten snabbare blir produktiv och därmed kostnadseffektiv.

  2. Tydliga förväntningar
  Sätt tydliga förväntningar på konsulten redan från dag ett. Ha täta uppföljningar och var lyhörd för feedback även från konsulten, framförallt under de första veckorna.

  3. Lika behandling
  Det händer att konsulter kan känna sig exkluderade och inte som en del av “det riktiga gänget”, till skillnad från de som är anställda. Ha det i åtanke, både när det gäller beslut som ska fattas men även vid sociala tillställningar. Konsultens trivsel är lika viktig som en anställds. 

  4. Delegera ansvar till teamet
  Se till att teamet är med på vilka ansvarsområden konsulten har. De kan hjälpa konsulten att komma igång och stötta i arbetet.

  5. Tänk långsiktigt
  Eftersom bolagets varumärke är viktigt vill man lämna konsulten med en positiv erfarenhet, på sikt kommer det goda ryktet att spridas. Konsultvärlden är mindre än vad man tror.