Melanie är TopSkillsagent med lång erfarenhet av rekryterings- och konsultbranschen. Nu blickar Melanie in i framtiden och trendspanar kring hur IT/tech-branschen påverkats av senaste året och hur den kommer att fortsätta förändras framöver. 

Nu har vi levt i en pandemi i över ett år – hur har det påverkat konsultbranschen?

Självklart har branschen, precis som andra branscher, påverkats mycket. Såhär ett år in tycker jag att det mest är till det positiva. Det fanns en osäkerhet när allt ställdes om till hemarbete, men jag tror många upplever att det har gått bättre än förväntat. Det finns ett större förtroende mellan arbetsgivare och medarbetare i att hemarbetet faktiskt fungerat bra, något som många bolag tidigare var skeptiska till. Innan pandemin var de första frågorna jag fick från konsulter under en intervju om arbetets geografiska placering och om det fanns möjlighet till flexibla tider och möjlighet att jobba hemifrån. Nu är hemarbete ofta mer regel än undantag och det verkar fortsätta i det spåret, vilket ger nya möjligheter för både bolag och konsulter.

Många bolag har utvärderat hur medarbetare har upplevt hemarbetet och hur de vill arbeta när livet går tillbaka till det normala. Det har visat sig att många är mer öppna för hemarbete när de märkt att allt har fungerat hur bra som helst. Produktiviteten har ökat och större flexibilitet har lett till bättre livskvalitet i stort, vilket såklart påverkar arbetet positivt.

Året har varit lite tuffare än vanligt för nyexaminerade konsulter, medan de mer seniora har klarat sig bättre. Jag tror att framtiden kommer innebära att det blir lättare för juniora konsulter att få uppdrag nu när många bolag kan skala upp igen.

  Vilka roller/branscher kommer vara hetast framöver?

  Precis som tidigare är AI (Artificiell Intelligens) och molntjänster hetast, AI har till och med blivit så stort att de delats upp i flera områden. Alla kompetensområden inom tech är fortfarande efterfrågade. När det kommer till bransch ser vi att efterfrågan av kunskap inom e-handel har ökat av naturliga orsaker. Under året har många bolag behövt vara nytänkande, kreativa och ställa om. Det är en spännande tid för marknaden.

  Vad händer med konsultmarknaden?

  Trots att många bolag fortsatt vill konsultväxla för att skära ner kostnader eller anställa långsiktigt kommer behovet av konsulter fortsatt vara stort och konsulterna behöver inte oroa sig, marknaden fortsätter starkt.

  Framför allt tror jag att möjligheten att jobba på distans, remote work, eller kanske ännu snarare en blandning av hemarbete och kontorsarbete, hybrid work, kommer forma branschen. Detta har redan skapat många möjligheter och kommer skapa ännu fler, såsom att bolag som ligger utanför attraktiva områden kan attrahera duktiga konsulter. Det ger en större frihet för både konsulter och bolag.

  Hybrid work och remote work gör också att konsulter från andra länder kan arbeta på ett bolag i t.ex. Sverige. Något som är nytt sen pandemin är att bolag har börjat skriva ut tidszon för närmaste chef snarare än plats för arbete. Engelska och programmeringsspråk har alltid varit vanligare än svenskan, men det kommer nog bara bli ännu vanligare. Svenska bolag kan nu se sig bortanför den så kallade ”ankdammen” i storstäderna och får en bredare pool av kompetens. Om jag får sia ännu mer tror jag att hybrid work och remote work bidrar till att även konsultpriserna blir mer utjämnade i framtiden. Tidigare har en konsult i en storstad varit dyrare, men nu kommer det att bli mer utjämnat.

  Det här kommer ske med branschen:

  1. Hybrid work kommer dominera.
  2. AI och molntjänster växer hela tiden, och efterfrågan på kompetens inom det är stort.
  3. Den ökade globaliseringen gör att konsulter och bolag inte behöver befinna sig på samma plats.