Webbutvecklare DevOps

Upgraded

Stockholm

Vi söker en webbapplikationsutvecklare (DevOps) för kunds räkning som ska arbeta med deras Informationssystem om Arbetsmiljö (IA).

Systemet är sedan 2005 en SaaS-tjänst och används av ett imponerande antal företag med användare spridda över stora delar av världen.

Beroende på den stora användningen är drift, förvaltning och refaktorering centralt för att kunna erbjuda ett kvalitativt system med 24/7 tillgänglighet.

Personen vi söker kommer arbeta i det applikationsteam som ansvarar för ”drift, förvaltning och refaktorering”. Teamet ansvarar för att ”proaktivt observera och agera på avvikelser” samt refaktorera lösningar för att förbättra den nuvarande funktionaliteten. Teamet arbetar även väldigt nära plattformsteamet som har ansvar för de underliggande applikationsplattformarna och miljöerna.

Personen vi söker ska (för att kunna utföra uppdraget på ett bra sätt) ha en gedigen erfarenhet av DevOps för de flesta av de nedan angivna viktiga kompetenserna.

Särskilt viktigt är Ops-perspektivet och då särskilt automatisering av att ”proaktivt observera och agera på avvikelser”. Med proaktivt menas att avvikelser inte bara ska identifieras snabbt i produktion utan att de helst ska fångas innan de når produktion via bl.a. automatiserade tester och analyser.

Eftersom systemet hanterar känsliga uppgifter är det även viktigt att personen har stor erfarenhet av att kvalitetssäkra sin egen utveckling genom t.ex. testdriven utveckling eller om det inte är möjligt istället genomföra omfattande egna strukturerade manuella tester.

Största delen av arbetet sker på svenska så det är en förutsättning att kunna tala och skriva svenska obehindrat.

 Relevanta tekniker: 

.Net
.net core
C#
Visual basic
Javascript
typescript
SQL
ASP Net
Entity framework
CSS
HTML
AngularJS
Angular
WCF
REST
SQL Monitor
Appdynamics
Sonarcloud
Whitesource
Holm Security
Cypress.io
Lighthouse
pingdom
Azure Devops
testdriven utveckling

For more info contact:

Melanie Temml

TopSkills Agent
melanie@topskills.com

Duration6 months
CommitmentFull time
BudgetTBA
Desired Start2020-09-01

Apply now with you LinkedIn profile