Systemutvecklare

Upgraded

Stockholm

Uppdragsbeskrivning

Inom kundens IT-avdelning drivs ett större förändringsarbete med att transformera dagens ITlösningar för att bättre stödja ett modernt och enhetligt arbetssätt och ge en hög användarupplevelse. Vid detta avrop har kunden behov av att ta in konsultstöd i form av 4 st kunniga och erfarna fullstackutvecklare. Konsulterna ska utveckla och implementera funktionalitet för IT-stöd baserat på behov hos användarna. Utvecklarna ska medverka självständigt i team och bidra till ett agilt arbetssätt tillsammans med produktägare och användare.

Skallkrav

Konsultnivå 4 (Minst 9 års erfarenhet, hög kompetens, mycket stor självständighet och tar huvudansvar för ledning av större grupp)
6 års erfarenhet av java-utveckling (Back-end och Front-end)
Erfarenhet av processmotorer som bas i produktutveckling
Erfarenhet av (Back-end) MVC, Windows, Java EE, SQL, REST/SOAP, JPA, JBoss/Wildfly, ActiveMQ, Oracle DB, Maven, JUnit, Linux, Jira, Jenkins, och Git, ORM
Erfarenhet Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD).
Erfarenhet av integrationsplattformar
Erfarenhet av (frontend) JavaScript, html, CSS/SASS, SQL, AngularJS
Erfarenhet av Openshift – Docker och Kubernetes
Erfarenhet av Test (enhetstest, funktionstest, testdriven utveckling, testautomatisering) t.ex. Cypress, Selenium
Erfarenhet av Profilering (minimera flaskhalsar i koden), Prestandaoptimering, säkerhet (privacy by design), Loggning, Property-hantering samt Stabil drift, SCOM (konfigurera övervakning,
automatisk återstart)
Konsulterna ska tala och skriva svenska obehindrat

Börkrav

Erfarenhet av systemutveckling av komplexa system med omfattande integrationer
God kännedom om utveckling av system med rest/soap-integrationer
Designkunskap (erfarenhet av mjukvaruarkitektur)
Dokumenterad praktisk erfarenhet och omfattande kunskap av att jobba inom DevOps i stora och komplexa Unix/Linux-miljöer med många utvecklingsteam
Erfarenhet av arbete/uppdrag i statlig myndighet
Erfarenhet av att ha systemdriftansvar
Erfarenhet av att ge support till användare

For more info contact:

Melanie Temml

TopSkills Agent
melanie@topskills.com

Duration6+ Months
Commitment100%
BudgetTBA
Desired StartApril 10th 2021

Apply now with your LinkedIn profile