Systemtekniker

Upgraded

Sundsvall

 

Kunden söker nu efter en Systemtekniker. Uppdraget innebär löpande drift och förvaltning av produkter avsedda för larm, monitorering och central logg- och mätvärdeshantering. Uppdraget avser 100% arbete på plats i kundens lokaler i Sundsvall. 

Skallkrav 

  • Offererad konsult ska ha 3 års erfarenhet av Linux OS och erfarenhet av drift i storskaliga miljöer. Med storskalig miljö menas en miljö i storleksordning liknande kunden. 
  •  Systemtekniker med kompetens inom ”infrastruktursystem” som operativsystem, nätoperativsystem, server och klientrelaterade programvaror, virtualiserings- och klustringsprogramvaror, paketering, certifiering samt distribution och, middlewareprogramvaror samt integrationen systemen emellan.

Börkrav

  • Konsulten har erfarenhet av logglösningar
  • Konsulten har erfarenhet av Elastic Search
  • Konsulten har erfarenhet av Scriptkunskap (Bash + Python)
  • Konsulten har erfarenhet av Eventhantering
  • Konsulten har erfarenhet av Scriptkunskap Containerlösningar
 

Referensuppdrag  

För offererad konsult ska Leverantören lämna ett (1) referensuppdrag som styrker konsultens kompetens/egenskaper gällande Systemtekniker. Referensuppdraget ska vara avslutat eller pågående efter 2018- 01-01. Om uppdrag fortfarande pågår ska det innehålla tydliga delar som har levererats.

 

For more info contact:

Melanie Temml

TopSkills Agent
melanie@topskills.com

Duration1 year
CommitmentFull time
BudgetTBA
Desired Start2020-09-01

Apply now with you LinkedIn profile