Senior UX Designer

TopSkills

Stockholm

Vi söker här en Senior UX Designer. Du kommer arbeta nära agila team tillsammans med visuella designers, innehållsproducenter, utvecklare och testare. Du har också kontakter i andra delar av organisationen såsom insikt & analys, marknad, juridik, produkt och kundservice samt med våra externa partners.  

Ditt arbete kommer att spänna över hela UX-processen, men tyngdpunkten kommer att ligga på de tidiga faserna. Detta innebär att planera och facilitera workshops, ta fram målbilder och effektstyrning, genomföra användningstester, skapa konceptskisser – i kombination med att säkerställa ett kundcentrerat arbetssätt. 
Utöver operativa leveranser ingår du i ett designforum där ni stödjer varandra i arbetet, lär tillsammans och ständigt utvecklas inom hantverket samt breddar varandras kompetens. Ni hjälper varandra över teamgränserna och avlastar och kvalitetssäkrar leveranser. Ni är tillsammans i UX-teamet ansvariga för att utveckla såväl arbetssätt och processer som övergripande tjänstedesign, samt aktivt arbeta med att sprida insikter och arbetssätt i organisationen.
 
Ditt arbete kommer att spänna över hela UX-processen, men tyngdpunkten kommer att ligga på de tidiga faserna. Detta innebär att planera och facilitera workshops, ta fram målbilder och effektstyrning, genomföra användningstester, skapa konceptskisser – i kombination med att säkerställa ett kundcentrerat arbetssätt. 
Utöver operativa leveranser ingår du i ett designforum där ni stödjer varandra i arbetet, lär tillsammans och ständigt utvecklas inom hantverket samt breddar varandras kompetens. Ni hjälper varandra över teamgränserna och avlastar och kvalitetssäkrar leveranser. Ni är tillsammans i UX-teamet ansvariga för att utveckla såväl arbetssätt och processer som övergripande tjänstedesign, samt aktivt arbeta med att sprida insikter och arbetssätt i organisationen. 
 
Exempel på arbetsuppgifter: 
·         Jobba nära våra tvärfunktionella team med att förbättra användarupplevelsen i våra kanaler (webb, e-post, postala utskick). 
·         Hålla i workshops, facilitera feedback- och teammöten. 
·         Ta fram wireframes och prototyper i valfritt verktyg (ex. Sketch, Figma, Whimsical) 
·         Planera och genomföra användningstester för nya och befintliga lösningar 
·         Utveckla processen och arbetssätt för hur vi testar mot våra användare 
·         Stötta och leda andra delar av organisationen i att arbeta kundcentrerat 
 
Vi vill att du 
·         Har erfarenhet av att ha jobbat som UX-designer under minst 5 år, gärna i agila miljöer 
·         Har relevant utbildning inom t ex kognitionsvetenskap eller interaktionsdesign 
·         Du gillar att arbeta mot mätbara mål och är van att basera dina designbeslut på kundinsikter 
·         Ser det som en självklarhet att designa utifrån målgrupper, kundbehov och kundresor 
·         Tar fram interaktionsdesign som är lätt att förstå, användbar och ändamålsenlig för kunden 
·         Har god kunskap om generella designmönster och varför dessa används 
·         Har en nyfikenhet att utforska tjänstedesign för att bredda din profil 

Uppdraget löper året ut, dock med uppehåll under juli då det är sommarsemester.

For more info contact:

Melanie Temml

TopSkills Agent
melanie@topskills.com

Duration6+ Months
Commitment100%
BudgetTBA
Desired StartJune 1st 2021

Apply now with your LinkedIn profile