Projektledare Episerver

Upgraded

Stockholm

 

Kund behöver ett modernt intranät som underlättar den enskilda medarbetarens förmåga att lösa sina uppgifter och gör arbetet via intranätet mer lustfyllt.

Syftet med projektet är att utveckla ett intranät som effektiviserar och kvalitetssäkrar ett gemensamt arbetssätt samt underlättar för myndigheten att nå sina strategiska mål.

Intranätet ska vara ett modernt arbetsverktyg som förenklar det vardagliga arbetet för alla medarbetare och snabbt ger relevant och korrekt information. Intranätet ska ge information om viktiga händelser samt ge den enskilde medarbetaren inspiration och inblick i andra delar av verksamheten. Intranätet ska erbjuda genvägar till verksamhetsrelevanta system.

SKA-KRAV
• Konsulten ska ha minst kompetensnivå 3 (4-8 års erfarenhet)
• Konsulten ska ha erfarenhet av liknande uppdrag i offentlig verksamhet med minst 2 uppdrag under de senaste 3 åren.
• Konsulten ska ha hög kompetens att dokumentera sitt arbete.
• Konsulten ska tala och skriva svenska obehindrat.
• Konsulten ska ha god förmåga att samarbeta med andra roller, såsom verksamhet och utveckling.
• Konsulten ska ansvara för löpande kontakter med personal inom relevanta delar av verksamheten.
• Konsulten ska på begäran uppvisa detaljerad skriftlig redovisning av utfört arbete och arbetad tid.

BÖR-KRAV
-Konsulten bör ha stor erfarenhet av en kombinationen av
Episerver/Sharepoint-lösningar.
-Konsulten bör kunna presentera framgångsrika referensprojekt för Episerver/Sharepoint-lösningar inom offentliga verksamheter
-Konsulten bör ha ett utarbetat koncept för utveckling av intranät där Episerver används för intranät och SharePoint för dokumenthantering

For more info contact:

Melanie Temml

TopSkills Agent
melanie@topskills.com

Duration10 months
CommitmentFull time
BudgetTBA
Desired Start2020-08-03

Apply now with you LinkedIn profile