Projektledare

A Society

Göteborg

PROJEKTLEDARE

Vi söker just nu efter en projektledare till en av våra kunder.

Uppdraget innebär att delta som införandeprojektledare i två olika projekt. Projekten ska stödja berörda förvaltningar hos kund och införande av nya tjänster för kunds verksamhet. De två projekten går nu in i en ny fas och vår kund söker efter en konsult som ska vara med och leda verksamheternas processer och arbetssätt i och med ökad digitalisering. Uppdraget avser delprojektledare för delprojekt införandet av nytt IT-stöd inom två verksamheter/avdelningar hos vår kund.

Som delprojektledare har du ansvar för bl.a. följande arbetsuppgifter:

 • Planera, leda och styra införande- och avvecklingsfaserna i delprojekt Införande som omfattar bl.a. arkitektur, integrationsarbete, tester/testledning, konfigurering, förberedelse inför överlämning, interna och externa efterlevnadskontroller av informationssäkerhet, riskanalys, utbildningsmaterial, dokumentation, ev. migrering, gallring och arkivering
 • Bistå projektledaren vid resursplanering, styrning och uppföljning enligt projektplanen
 • Avvikleserapportering
 • Leverantörsstyrning
 • Bistå projektledaren med budget och prognosarbete
 • Kommunikation med olika intresenter enligt beslutad kommunikationsplanen
 • Vid behov samverka med och/eller medverka i andra projekt inom projektportföljerna för verksamhetsområde utbildning, kultur och fritid
 • Strukturerad ändringshantering inom ramen för projektet
 • Aktiv riskhantering genom samtliga projektfaser
 • Säkerställa att krav för GDPR och Göteborg stads informationssäkerhetspolicy efterlevs vid införande av nytt IT-stöd
 • Samverka inom projektet så att verksamhetsinförande med relevant processutveckling löper i takt med systeminförandet
 • Överlämning från projekt till förvaltning

Arbetet sker i enlighet med vår kunds projektstyrningsmodell PPS samt i verktygen Antura och Sharepoint. Ekonomiuppföljning kan även ske i Nekksus.

Projektets huvudsakliga leverabler:

 • Testad och godkänd systemleverans
 • Konfigurerad kundlösning med tillhörande integrationer
 • Dokumentpaket enligt överlämningsplanen
 • Uppsatt supportorganisation och tillhörande processflöden hos aktuella förvaltningar i verksamheten, Konsulment och medborgarservice och Intraservice
 • Utbildad personal/användare i verksamheten
 • Överlämnat projekt till IT-organisation och till verksamheten för förvaltning

Omfattning:

Uppdraget omfattar uppskattningsvis 100% (fördelat mellan två projekt på ca 60%-40%) från och med september 2020 till och med december 2021. Kund ser gärna att konsulten kan påbörja uppdraget för bokning och bidrag på 40% redan den 17 augusti.

Övrigt:

Arbetet ska ske 100% på plats i kunds lokaler Göteborg.

Kompetenskrav

 

Kompetenskrav:

 • Projektledning IT-införande: Mångårig dokumenterad erfarenhet av projektledning av IT-införande och avvecklingsprojekt, minst 5 år.
 • Införande och integration av standardsystem / molntjänst: Mångårig dokumenterad erfarenhet av att ta emot och leda införande, migrering och integration av upphandlad Molntjänst.
 • Relevant verktygsskunskap: Dokumenterad erfarenhet avseende praktisk användning av för uppdraget relevanta verktyg.
 • Verksamhetsspecifik erfarenhet: Dokumenterad erfarenhet avseende projektledning inom offentlig verksamhet eller motsvarande.
 • Kommunikativ: Kommunikativ med förmåga att tydligt framföra information till för uppdraget relevanta målgrupper. Kan tydligt exemplifiera erfarenhet av kommunikation inom liknande uppdrag.
 • Ledning och styrning: Förmåga att leda och styra för uppdraget mot uppsatta leveransmål. Kan tydligt exemplifiera ledarerfarenhet av liknande uppdrag och med relevanta verktyg.

Samtliga av ovan nämnda kompetenser och erfarenheter är krav från kund. Ansökan som ej uppfyller samtliga krav ses därmed inte som en giltig ansökan och kommer att lämnas utan avseende.

For more info contact:

Melanie Temml

TopSkills Agent
melanie@topskills.com

Duration4 Months
CommitmentFull time
BudgetTBA
Desired Start2020-09-01

Apply now with you LinkedIn profile