Lösningsarkitekt

Upgraded

Stockholm

 

Vi söker en lösningsarkitekt till en utav våra kunder i Stockholm. 

Lösningsarkitekten ska med kundens förstudie som underlag ta fram ett lösningsförslag för aktuellt systemstöd. Därefter kan Lösningsarkitekten eventuellt ingå i kommande integrations- och utvecklingsuppdrag och ha arbetsuppgifter som avstämning av krav, planera och ansvara för framtagandet av design för aktuell IT-lösning, val av teknik, ha fokus på att återanvändning av funktionalitet sker samt säkerställa att de övergripande arkitekturprinciperna och riktlinjer kring standarder och integration följs i den tekniska arkitekturen.

Lösningsarkitekten ska planera genomförandet av aktuell IT-lösning, ha fokus på att återanvändning av funktionalitet sker samt säkerställa att de övergripande arkitekturprinciperna och riktlinjer kring standarder och integration följs i den tekniska arkitekturen.

Lösningsarkitekten ska ha god ledarförmåga och god kommunikationsförmåga. Ha stor vana av att leda och leva i förändringar samt ha förmågan att kunna diskutera frågeställningar och motivera val av lösning, både med tekniska specialister och personer utan relevant kunskap.     

Skallkrav:
Ha minst 5 års erfarenhet från att ta fram lösningsarkitektur i samarbete med verksamhetsansvariga, kravanalytiker och utvecklingsteam. 
Ha minst 5 års erfarenhet att både arbeta på djup och bredd då rollen som lösningsarkitekt täcker hela lösningen inklusive infrastruktur. 
Ha erfarenhet av modelleringsverktyg och modelleringsspråk för IT-arkitektur. Hänvisning i CV ska finnas.
Ha goda kunskaper om Microsoft-baserade utvecklingsverktyg, utvecklingsramverk som .NET och annan teknik så som databas mm. 
Ha minst 5 års erfarenhet av att kunna identifiera krav i en komplex kravbild och omsätta dessa till realiserbar arkitektur dokumenterad i en SAD. 
Ha erfarenhet av uppdrag som lösningarkitekt inom finansiella institut.

Börkrav:
Ha erfarenhet av att arbeta med Sparx Enterprise Architect
Ha erfarenhet av att arbeta med framtagande av SOA-baserade lösningar.
Ha erfarenhet av framtagande av DWH och BI-lösningar baserat på SQL Server.
Ha erfarenhet av framtagande av integrationslösningar baserat på Microsoft BizTalk.

For more info contact:

Melanie Temml

TopSkills Agent
melanie@topskills.com

Duration4 Months
CommitmentFull time
BudgetTBA
Desired Start2020-08-14

Apply now with you LinkedIn profile