Java Utvecklare

Upgraded

Jönköping

 

Uppdraget 

Kunden har i uppgift att förvalta och utveckla ett verksamhetsstödjande system. Just nu står kunden inför många spännande utmaningar för att digitalisera verksamheten och är i behov i några olika utvecklingsteam.

Kundens huvudsakliga verksamhetssystem heter Vera. Vera är ett ärendehanteringssystem som lite förenklat uttryckt används för att registrera information, händelser och aktörer i ett mål. Vera är utvecklat i Java EE, med en moderniserad backend och en lite äldre frontend med egenutvecklad javascript.

Kunden tar nu fram en ny generation av verksamhetsstödet till verksamheten inom Sverige. Till en början byts de delar ut som stödjer framtagande och rapportering, enligt nya informationsstrukturer som är överenskomna i processkedjan. De nya delarna av verksamhetsstödet bygger på kundens nya utvecklingsplattform med Java EE, REST och Angular.

I det aktuella uppdraget ingår utveckling och förvaltning av javabaserade verksamhetsstöd. I första hand ska konsulten stödja i nyutveckling av en rapporteringsmodul med fokus på backend. Konsulten ingår i ett tvärdisciplinärt team som arbetar enligt DAX (Kundens anpassning av Scrum). Konsultens primära roll är att granska och implementera förändringar, men även stödja i andra roller.

Utvecklingen bedrivs i en modern miljö med inriktning mot DevOps. Verktyg som används i utveckling är exempelvis IntelliJ, Maven, Jenkins, Git, SonarQube och Docker. För att hålla ordning och reda på arbetet används Jira och Confluence. Kunden har en inriktning mot Open Source med Wildfly, PostgreSQL och Apache Camel.

Som utvecklare kodar du både backend (exempelvis med JPA, EJB, Web Services, REST och JSP) och frontend (exempelvis med Angular, HTML 5, CSS och JavaScript). Du testar även din egen kod både med enhetstester, integrationstester och genom att köra systemet manuellt.

Skallkrav

  • Nivå 3 (4-8 års erfarenhet)
  • Systemutvecklare inom Java med hög kompetens om webbutveckling inom Java EE och Java 8+
  • Systemutvecklare inom specifikt EJB, JPA och REST
  • Erfarenhet av HTML 5, CSS och JavaScript
  • Erfarenhet av XML och transformationer
  • Erfarenhet av att arbeta agilt och av testdriven utveckling
  • Konsulten ska ha god kommunikationsförmåga avseende det svenska språket, dvs kunna uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt

 

For more info contact:

Melanie Temml

TopSkills Agent
melanie@topskills.com

Duration4 months
CommitmentFull time
BudgetTBA
Desired Start2020-08-31

Apply now with you LinkedIn profile