Javautvecklare

TopSkills

Umeå / Distans

Vi söker nu för kunds räkning en Javautvecklare i Umeå, med möjlighet att jobba på distans.
Inom utvecklingsområdet vid ITS pågår underhåll och nyutveckling av två nationella studieadministrativa system; Ladok och NyA. Kraven och förväntningarna på systemen är stora varför nya funktioner och delsystem utvecklas löpande. Båda systemen används vid stort sett alla svenska lärosäten och därmed av ett stort antal studenter och handläggare.

För att intensifiera arbetet söker ITS förstärkning med ett flertal systemutvecklare. Rollen innebär stort eget ansvar, teamorienterat agilt arbetssätt, och goda möjligheter att utvecklas och lära sig vidareutveckla ett stort och modernt systemstöd till nytta för Sveriges 37 lärosäten.

Skallkrav
·        Utvecklaren ska ligga på nivå 3, dvs minst 4 års erfarenhet i generell erfarenhet av systemutveckling.
·        Eftersom systemen utvecklas på Java-plattformen, ska Personen ha erfarenhet av systemutveckling av större system i Java. 

Bör-krav
o   SQL och/eller Hibernate
o   Domändriven design (DDD)
o   Testdriven utveckling (TDD) och beteendedriven utveckling (BDD).
o   Integrationslösningar samt av REST
o   Arbete som scrummaster
o   Spring
o  Cucumber
o  DB2
o  JUnit
o  Angular.

Period
Uppdraget startar 2021-10-01 och löper fram till 2022-06-30, med möjlighet till förlängning

Placering
Primärt Umeå, Umeå universitet, IT-stöd och systemutveckling.
Stationering inom övriga Sverige är också möjlig.

For more info contact:

Melanie Temml

Duration6 Months
Commitment100%
BudgetTBA
Desired StartOctober 1st 2021

Apply now with your LinkedIn profile