Fullstackutvecklare

TopSkills

Stockholm, Sweden

Bli en del i bankens spännande transformation och digitaliseringsresa. Vi söker för kunds räkning fullstackutvecklare som ska vara team-medlemmar i ROAD-tåget, som utvecklar systemstöd för bankens rådgivningsledda kundmöten i Sverige, Finland och Norge.Tåg innebär att kunden arbetar enligt SAFe. Systemet används i rådgivningsmöten med kunder både fysiskt och digitalt. Syftet med uppdraget är att leverera på tågets back-log. Rådgivningsområdet är viktigt för banken och det sker mycket spännande utveckling på området. ROAD-tåget består för nuvarande av tre team som samtliga sitter i centrala Stockholm men det finns även möjligheter att jobba på distans.

Verktyget är ursprungligen utvecklat i C#, .net FrameWork 4.8 och KnockOut men det pågår en förflyttning till .net 5 och React. Kunden håller just nu även på med en konvertering från TFS till Azure. De arbetar testdrivet och använder sig av olika tekniker beroende på sammanhang. De använder sig av BDD och SpecFlow samt skriver även enhetsstester, för GUI-tester används TestCafé och server är Microsoft SQL. Det kunden utvecklar ansvarar denne även för att förvalta och därför roterar produktionsansvaret mellan teamen.

Kompetenskrav
Fullstackutvecklare (.net + React) +5år.

Förväntningar på konsulten
Vill lära sig, vill dela med sig av sin egen kunskap, ser glaset som halvfullt snarare än halvtomt, sätter sig snabbt in i både verksamhetsdelar och teknik och är intresserad av båda delarna, senior.

Uppdraget startar 2021-10-01 och löper fram till 2022-12-31.
Ansökningstiden stänger 2021-08-19.

For more info contact:

Melanie Temml

TopSkills Agent
melanie@topskills.com

Duration6+ Months
Commitment100%
BudgetTBA
Desired StartOctober 1st 2021

Apply now with your LinkedIn profile