Frontendutvecklare

Utvecklarbolaget Backend

Stocholm, Sweden

Just nu söker vi en senior frontend-utvecklare till vår kund. Uppdraget är på heltid under 12 månader.

Skall-krav:

Systemutvecklaren frontend/webb skall ha följande utbildning, kunskaper och erfarenheter:

Minst två (2) års eftergymnasiala studier inom relevant område
Minst fem (5) års erfarenhet inom systemutveckling
Minst tre (3) års erfarenhet webbutveckling med Javascript, HTML och CSS
Minst ett (1) års erfarenhet av React
Minst ett (1) års erfarenhet av statiskt typat språk som Typescript eller C#
Erfarenhet av versionshanteringsverktyget Git

Bör-krav:
Utöver ovanstående bör Systemutvecklaren frontend webb för detta uppdrag även uppfylla nedanstående mervärdeskrav. Det första mervärdeskravet är de viktigaste för Svenska Spel. Övriga mervärdeskrav anges utan inbördes prioritetsordning.

Mer än ett (1) års erfarenhet av React
Mer än ett (1) års erfarenhet av Typescript
Erfarenhet av Redux
Erfarenhet av Jest
Erfarenhet av ES Lint
Erfarenhet av REST
Erfarenhet av Continuous Integration och Continuous Delivery

For more info contact:

Melanie Temml

TopSkills Agent
melanie@topskills.com

Duration6+ Months
Commitment100%
BudgetTBA
Desired StartMay 3rd 2021

Apply now with your LinkedIn profile