.Net-utvecklare

TopSkills

Distans / Malmö

Utvecklare i ett agilt team under uppbyggnad. Teamet levererar idag IT-tjänster såsom t ex ERP (f.d. Agresso). Systemen teamet förvaltar och utvecklar består både av en köpt produkt och av egenbyggda delar på Microsoft plattform, samarbetet med extern leverantör är därför en viktig del av arbetet. Fokus kommer att ligga på att utveckla en kundavgiftsreskontra för att möjliggöra fakturering av kundavgifter avseende flertalet av bankens produkter och tjänster.

Kompetenskrav
Back End:
• .NET/C# 
• MS SQL server 
• Citrix 
• Web Services 
• REST API 
• MS SQL 
• XML

Front End: 
• Angular och Type Script 
• CSS och Bootstrap 

Övrigt 
• Azure devops (TFS/GIT) Kunskaper om integration med egen utvecklad ”fasad” och ERP (fd Agresso)
• Erfarenhet av agilt arbetssätt
• FIOF och SMEK för intern kommunikation

Förväntningar på konsulten
Har senior kompetens och gillar att ta ansvar, är självgående, prestigelös, nytänkande och förespråkare av ett agilt arbetssätt Är engagerad, driven och gillar att leverera med kvalitet. Har lätt för att samarbeta, vill förstå motparten och dess behov och kommunicerar så att alla förstår. Är utöver detta nyfiken, tycker att kompetensutveckling är roligt och breddar gärna sina kunskaper. 

Syfte
Utveckla en kundavgiftsreskontra för att möjliggöra fakturering av kundavgifter avseende flertalet av bankens produkter och tjänster, i ett första steg ta hem funktionen ”BG Faktura” från bankgirot.

Uppdraget startar så snart som möjligt och löper fram till  2022-05-31

For more info contact:

Melanie Temml

Duration6 Months
Commitment100%
BudgetTBA
Desired StartASAP

Apply now with your LinkedIn profile